GDPR

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním formuláře udělujete souhlas provozovateli Svatební agentuře Tu ESTILO s.r.o., se sídlem Přítoky 111, Kutná Hora 284 01 IČO: 06516556 DIČ:CZ06516556 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
 • e-mail
 • jméno
 • příjmení
 • fakturační adresa
 • telefon
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

CHCI VZÍT SOUHLAS ZPĚT